•  

Služby

Zabezpečujeme komplexné služby týkajúce sa spracovania kovového odpadu, od výkupu železného šrotu cez jeho spracovanie až po export či import kovov v akomkoľvek objeme. Venujeme sa výkupu, spracovaniu a zhodnoteniu ostatného a nebezpečného odpadu Firma KMGroup, spol. s r.o. obchoduje s nasledovným odpadom:

Import, export kovového odpadu

železný šrot

železný šrot

železný šrot s obsahom Ni a Cr (nerez)

železný šrot s obsahom Ni a Cr (nerez)

Cr/Ni 18/8, 18/10, 22/10, 26/32, Cr/Ni/Mo 18/10/2,5

medený šrot

medený šrot

Cu-rafinačná s min. obsahom Cu 95%, Cu-pocínovaná, Cu-plech a trubky, Cu-millberry

zliatiny medi

zliatiny medi

na báze Cu a Zn: Mosadz (ťažká, 58, 63, špony), na báze Cu a Sn: Brondz (červený, cínový, hliníkový, špony)

hliník

hliník

elektrovodný (drôty, plechy), kusový (bez Fe, s Fe), plechy, špony

olovo

olovo

zinok

zinok

drahé kovy

drahé kovy

(Ag, Au, Pl, Pd ...)

Výkup a spracovanie kovového odpadu a farebných kovov

Spoločnosť KMGroup, spol. s r.o. vo svojich prevádzkach realizuje výkup, zber a spracovanie kovového odpadu a farebných kovov - druhotných surovín. Váženie sa prevádza na elektronickej mostovej váhe. K presnému určeniu druhu dodaného materiálu používame optický spektometer a sigmatest. Delenie a rezanie je pomocou elektrických nožníc alebo plazmového plameňa.

Zoznam odpadov zaradených do kategórie O - ostatné odpady, s ktorými sa na prevádzke nakladá:

 • 10 02 10 - okuje z valcovania - kategória O
 • 12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov - kategória O
 • 12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov - kategória O
 • 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov - kategória O
 • 12 01 04 - prach a zlomky z neželených kovov - kategória O
 • 15 01 03 - obaly z dreva - kategória O
 • 15 01 04 - obaly z kovu - kategória O
 • 16 01 17 - železné kovy
 • 16 01 18 - neželezné kovy
 • 17 02 01 - drevo - kategória O
 • 17 04 01 - meď, bronz, mosadz - kategória O
 • 17 04 02 - hliník - kategória O
 • 17 04 03 - olovo - kategória O
 • 17 04 04 - zinok - kategória O
 • 17 04 05 - železo a oceľ - kategória O
 • 17 04 06 - cín - kategória - O
 • 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 - kategória - -O
 • 19 10 01 - odpad zo železa a z ocele - kategória - -O
 • 19 10 02 - odpad z neželezných kovov - kategória - O
 • 19 12 02 - železné kovy - kategória -O
 • 19 12 03 - neželezné kovy - kategória - O

 • 20 01 40 - kovy - kategória O
 • 20 01 40 01 - meď, mosadz, bronz
 • 20 01 40 02 - hliník
 • 20 01 40 03 - olovo
 • 20 01 40 04 - zinok
 • 20 01 40 05 - železo a oceľ
 • 20 01 40 06 - cín
 • 20 01 40 07 - zmiešané kovy

Odpady na zhodnotenie - R12  a  R13

 • 17 04 07 – Zmiešané kovy ( Al fe – lana ) - O
 • 17 04 10 – káble s obsahom NL - kategória N
 • 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
 • 16 02 13 – vyradené zariadenia obs. Nebezpečné látky - N
 • 16 02 14 - časti z vyradených zariadeni iné ako uvedené v 16 02 13 - O

Likvidácia technológií 

Spoločnosť KMGroup, spol. s r.o. Vám ponúka spoluprácu s odbornou pôsobnosť pri likvidáciách rôznych objektov.

 • pálenie oceľových konštrukcií a všetkých vodivých kovov na požadovanú kusovitosť
 • demontáž technologických zariadení
 • výkup a spracovanie kovového odpadu

Analýza kovov

Pomocou:

 • Röntgenového spektrometra - GORADIS
 • Spektrometra DELTA
 • SIGMATEST

NAPÍŠTE NÁM

overovací kód

NÁKLADNÁ PREPRAVA

Zabezpečujeme prepravu a odvoz nebezpečného odpadu a železného šrotu vlastnými nákladnými vozidlami. Náš vozový a strojový park obsahuje:

 • - 2x VOLVO s hydraulickou rukou
 • - 1x MAN s hákovým nakladačom
 • - 50x veľkokapacitné kontajnery 25-33 m3
 • - 2x náves BODEX
 • - 1x nakladač FUCHS 350
 • - VZV
 • - Lisy
 • - 3x aligator 

PARTNERI