KMGroup, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Služby

Zabezpečujeme komplexné služby týkajúce sa spracovania kovového odpadu, od výkupu železného šrotu cez jeho spracovanie až po export či import kovov v akomkoľvek objeme. Venujeme sa výkupu, spracovaniu a zhodnoteniu ostatného a nebezpečného odpadu Firma KMGroup, spol. s r.o. obchoduje s nasledovným odpadom:

Import, export kovového odpadu

železný šrot

železný šrot

železný šrot s obsahom Ni a Cr (nerez)

železný šrot s obsahom Ni a Cr (nerez)

Cr/Ni 18/8, 18/10, 22/10, 26/32, Cr/Ni/Mo 18/10/2,5

medený šrot

medený šrot

Cu-rafinačná s min. obsahom Cu 95%, Cu-pocínovaná, Cu-plech a trubky, Cu-millberry

zliatiny medi

zliatiny medi

na báze Cu a Zn: Mosadz (ťažká, 58, 63, špony), na báze Cu a Sn: Brondz (červený, cínový, hliníkový, špony)

hliník

hliník

elektrovodný (drôty, plechy), kusový (bez Fe, s Fe), plechy, špony

olovo

olovo

zinok

zinok

drahé kovy

drahé kovy

(Ag, Au, Pl, Pd ...)

Výkup a spracovanie kovového odpadu a farebných kovov

Spoločnosť KMGroup, spol. s r.o. vo svojich prevádzkach realizuje výkup, zber a spracovanie kovového odpadu a farebných kovov - druhotných surovín. Váženie sa prevádza na elektronickej mostovej váhe. K presnému určeniu druhu dodaného materiálu používame optický spektometer a sigmatest. Delenie a rezanie je pomocou elektrických nožníc alebo plazmového plameňa.

Zoznam odpadov zaradených do kategórie O - ostatné odpady, s ktorými sa na prevádzke nakladá:

 • 10 02 10 - okuje z valcovania - kategória O
 • 12 01 01 - piliny a triesky zo železných kovov - kategória O
 • 12 01 02 - prach a zlomky zo železných kovov - kategória O
 • 12 01 03 - piliny a triesky z neželezných kovov - kategória O
 • 12 01 04 - prach a zlomky z neželených kovov - kategória O
 • 15 01 03 - obaly z dreva - kategória O
 • 15 01 04 - obaly z kovu - kategória O
 • 16 01 17 - železné kovy
 • 16 01 18 - neželezné kovy
 • 17 02 01 - drevo - kategória O
 • 17 04 01 - meď, bronz, mosadz - kategória O
 • 17 04 02 - hliník - kategória O
 • 17 04 03 - olovo - kategória O
 • 17 04 04 - zinok - kategória O
 • 17 04 05 - železo a oceľ - kategória O
 • 17 04 06 - cín - kategória - O
 • 17 04 11 - káble iné ako uvedené v 17 04 10 - kategória - -O
 • 19 10 01 - odpad zo železa a z ocele - kategória - -O
 • 19 10 02 - odpad z neželezných kovov - kategória - O
 • 19 12 02 - železné kovy - kategória -O
 • 19 12 03 - neželezné kovy - kategória - O

 • 20 01 40 - kovy - kategória O
 • 20 01 40 01 - meď, mosadz, bronz
 • 20 01 40 02 - hliník
 • 20 01 40 03 - olovo
 • 20 01 40 04 - zinok
 • 20 01 40 05 - železo a oceľ
 • 20 01 40 06 - cín
 • 20 01 40 07 - zmiešané kovy

Odpady na zhodnotenie - R12  a  R13

 • 17 04 07 – Zmiešané kovy ( Al fe – lana ) - O
 • 17 04 10 – káble s obsahom NL - kategória N
 • 17 04 11 – káble iné ako uvedené v 17 04 10 - O
 • 16 02 13 – vyradené zariadenia obs. Nebezpečné látky - N
 • 16 02 14 - časti z vyradených zariadeni iné ako uvedené v 16 02 13 - O

Likvidácia technológií 

Spoločnosť KMGroup, spol. s r.o. Vám ponúka spoluprácu s odbornou pôsobnosť pri likvidáciách rôznych objektov.

 • pálenie oceľových konštrukcií a všetkých vodivých kovov na požadovanú kusovitosť
 • demontáž technologických zariadení
 • výkup a spracovanie kovového odpadu

Analýza kovov

Pomocou:

 • Röntgenového spektrometra - GORADIS
 • Spektrometra DELTA
 • SIGMATEST