Objednávajte spracovanie kovov

+421/55 799 83 64

Spracovanie kovov na Slovensku a v EÚ

Spoločnosť KMGroup, spol. s r .o. sa od svojho vzniku v roku 1998 zaoberá výkupom, exportom, spracovaním, triedením a úpravou železného šrotu a farebných kovov. Poskytujeme komplexné služby v rámci likvidácie a demontáže nepotrebných technologických zariadení na celom Slovensku. Vo svojom odbore predstavujeme silnú a dynamickú spoločnosť.

Pôsobíme nielen na slovenskom trhu, ale aj v rámci Európskej únie. O našej serióznosti a úspechu svedčí aj dlhodobá spolupráca so zahraničnými firmami ako SCHOLZ AG Recycling so sídlom v Nemecku, KGHM Metraco S.A. – Poľsko, CRONIMET Ostrava - Česká republika, ktoré patria k najväčším spracovateľom a exportérom kovového šrotu a farebných kovov v Európe. Farebné kovy a železný šrot expedujeme v spolupráci s našimi dodávateľmi priamo do spracovateľských závodov v rámci Slovenska a Európskej únie.

Výkup železného šrotu a farebných kovov

O našej snahe stále napredovať a to hlavne v rámci skvalitňovania služieb zákazníkom, transparentnosti správania sa k životnému prostrediu a bezpečnosti pri práci našich zamestnancov svedčí aj získanie certifikátov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a OHSAS 18001.

Žijeme v čase, keď sa prirodzené zdroje nerastných surovín stávajú v čoraz väčšej miere nedostupnými. Našou snahou je, aby nepotrebný kovový odpad, ktorý je súčasťou nášho každodenného, života opäť ožil v nových výrobkoch a zároveň aby sa týmto spôsobom v čo najmenšej miere zaťažovalo životné prostredie.