KMGroup, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Politika kvality

Záväzok manažmentu organizácie

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k trvalému rozvoju. Zaväzujeme sa plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán. Zaväzujeme sa plniť požiadavky kladené na produkt a trvalo zlepšovať jeho kvalitu. Vrcholový manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvale zlepšovanie sa. Chceme sa stať organizáciou, ktorú zákazníci vyhľadávajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytuje kvalitné a komplexné služby. Svoju činnosť chceme vykonávať, tak ako doteraz, s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Súborom opatrení chceme svojim zamestnancom vytvoriť pracovné prostredie s dôrazom na bezpečnosť pri práci.

Profil organizácie

Naša činnosť pozostáva z výkupu, nákupu, triedenia a zhodnotenia ostatného a nebezpečného odpadu, ďalej z analýzy a predaja železného šrotu a farebných kovov a s tým spojených procesov.

Hlavné zásady politiky kvality našej organizácie

 • Spokojnosť interných a externých zákazníkov, dodávateľov a odberateľov, zlepšenie komunikácie so zákazníkmi
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek na oblasť kvality životného prostredia a bezpečnosti práce
 • Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a zainteresovaných strán trvalým zlepšovaním vo všetkých aspektoch podnikania
 • Presné a jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých pozíciách
 • Motivovať pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci
 • Trvalo vzdelávať pracovníkov na všetkých úrovniach
 • Procesný prístup - definovanie hlavných procesov, majiteľov procesov, systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov, analyzovať výsledky procesov
 • Zodpovednosť voči okoliu - nepoškodzovať svojou činnosťou životné prostredie, v rámci možností napomáhať rozvoju regiónu
 • Neustále zlepšovanie - výkonnosti organizácie, kvality produktu, rozširovanie spektra funkcií u jestvujúcich produktov, vytvárať nové produkty, interného prostredia, komunikácie
 • Orientácia na fakty pri rozhodovaní - vhodné techniky na zber, analýzu údajov, dôveryhodnosť výsledkov
 • Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt, predkladanie výhodných zmluvných záruk pre zákazníka
 • Eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich okamžité odstránenie
 • Kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie príslušných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP
 • Informovať zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách