•  

Certifikáty

V apríli 2007 boli spoločnosti KMGroup, spol. s r.o. za výkup, triedenie a predaj kovového odpadu a farebných kovov udelené certifikáty ISO, ktoré sú zárukou kvality a pozitívnym signálom pre našich zákazníkov. Tieto certifikáty kvality boli udelené medzinárodnou spoločnosťou TV SUD Slovakia s.r.o., ktorá je členom skupiny TÜV SÜD a svetovým lídrom v poskytovaní inšpekčným a certifikačných služieb s dlhodobou tradíciou. Spoločnosti KMGroup, spol. s r.o. boli udelené tieto tri certifikáty:

Certifikát systému manažérstva ISO 9001:2001

Táto norma stanovuje požiadavky na systém manažérstva kvality, aby umožnila organizácií preukázať schopnosť trvalo poskytovať produkt spĺňajúci požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov.

Certifikát systému manažérstva ISO 9001:2001

Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005

Táto norma stanovuje na systém environmentálneho manažérstva tak, aby organizácia umožnila formulovať politiku a dlhodobé ciele, v ktorých zohľadňuje požiadavky právnych predpisov a informácie o vlastných významných environmentálnych vplyvoch. Norma sama o sebe neurčuje presné kritéria environmentálneho správania.

Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2005

Certifikát systému manažérstva BOZP OHSAS 18001:1999

Táto norma stanovuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), aby organizácií umožnila riadiť riziká BOZP (eliminovať a minimalizovať), zlepšovať výkonnosť a dosiahnuť alebo udržať zhodu s právnymi požiadavkami BOZP.

Certifikát systému manažérstva BOZP OHSAS 18001:1999

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Spoločnosť KMGroup Trade s.r.o. sa v roku 2015 stala platným členom ANSDS ( asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín)

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín

Získaním certifikátov sa snaha o zlepšenie nekončí, práve naopak, základnou filozofiou spoločnosti KMGroup, spol. s r.o. je zabezpečovanie procesu neustáleho zlepšovania v zmysle prijatej politiky a cieľov kvality. Tieto systémy nám preto pomáhajú zabezpečiť trvalé zlepšenie našich služieb, ktoré v tejto oblasti ponúkame.

NAPÍŠTE NÁM

overovací kód

NÁKLADNÁ PREPRAVA

Zabezpečujeme prepravu a odvoz nebezpečného odpadu a železného šrotu vlastnými nákladnými vozidlami. Náš vozový a strojový park obsahuje:

  • - 2x VOLVO s hydraulickou rukou
  • - 1x MAN s hákovým nakladačom
  • - 50x veľkokapacitné kontajnery 25-33 m3
  • - 2x náves BODEX
  • - 1x nakladač FUCHS 350
  • - VZV
  • - Lisy
  • - 3x aligator 

PARTNERI